Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Play game Ninja Miner

Ninja Miner

Infomation: Help the ninja mine some ore in this fun colorful game!
How to play: Arrow keys to Moove - Left mouse to Shoot Sphere .

Video tutorials:

Play game at: kizi games

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét